Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “สุขภาพ”

กิน “คาร์โบไฮเดรต” อย่างไรไม่ให้อ้วน

admin 0

คิดว่าหลายคนจะมีความคิดที่ว่า ถ้าอยากลดน้ำหนักจะต้องงดกินแป้ง หรือคาร์โบไฮเดรต แต่จริงๆ แล้วมีวิธีที่เราจะสามารถกินคาร์โบไฮเดรตที่ทำให้ไม่อ้วนด้วย